Hyppää sisältöön

Benemilk

Benemilk sai vuoden 2015 lopussa ensimmäisen Primafat-ainesosatilauksen, jonka myötä sen operatiivinen liiketoiminta on lähtenyt käyntiin. Myös ensimmäiset patentit saatiin vuonna 2015.

Keskeistä vuonna 2015 

  • Keväällä 2015 Benemilkin lisensointimallin rinnalle luotiin Primafat-ingredientin myyntiin perustuva liiketoimintamalli.
  • Vuoden 2015 lopussa saatiin ensimmäinen Primafat-tilaus, jonka myötä operatiivinen liiketoiminta on käynnistynyt.
  • Ensimmäiset patentit saatiin vuonna 2015 Etelä-Afrikassa.
  • Benemilk selvittää edellytyksiä ja mahdollisuuksia uuden rahoituksen hankkimiseksi.

Benemilk Oy 

Benemilk Oy on Raision ja Intellectual Venturesin hallinnoiman Invention Development Fundin huhtikuussa 2013 perustama yhteisyritys, jonka kotipaikka on Suomi. Benemilk Oy:n alkuperäisenä tavoitteena oli kehittää ja vahvistaa Benemilk®-keksintöön liittyvää immateriaalioikeuksien salkkua sekä kaupallistaa keksintö globaaleille markkinoille. 

Raision konserniyhtiö Nordic Feed Innovation Oy omistaa yhteisyrityksestä 75 % ja Intellectual Ventures 25 %. Raision omistusosuus Nordic Feed Innovation Oy:stä on 76 % ja Finnish Food Chain Development Oy:n osuus 24 %. Raisio omistaa Benemilk Oy:stä 57 %. Raisio julkisti marraskuussa 2015 Benemilkin käynnistämän rahoituskierroksen

Raisio raportoi Benemilk Oy:n toiminnan omana yhtiönään osana Brändit-yksikköä. Benemilkillä ei ollut liikevaihtoa vuonna 2015. Raisioagrolla on maksuton, yksinomainen lisenssi Benemilk-keksintöön ja sen tuleviin sovelluksiin Suomessa ja Luoteis-Venäjällä. Benemilk-rehujen myynti Suomessa ja Luoteis-Venäjällä raportoidaan osana Raisioagron lukuja. 

Liiketoimintakatsaus 

Kehitystyötä Benemilkin IPR:n laajentamiseksi ja vahvistamiseksi jatkettiin. Benemilk-salkussa on jo lähes 30 patenttiperhettä. Benemilkin alkuperäiset patenttihakemukset hyväksyttiin ensimmäisenä Etelä-Afrikassa. Muualla patenttihakemusten käsittely on edelleen kesken, sillä normaalit lisäselvityspyynnöt ja välipäätökset pidentävät käsittelyaikoja. Patenttihakemusten käsittely etenee pitkistä käsittelyajoista huolimatta suunnitellusti.

Keväällä 2015 Benemilkin lisensointimallin rinnalle luotiin Primafat-ingredientin myyntiin perustuva liiketoimintamalli, joka perustuu asiakastilojen erilaisiin rehustuskonsepteihin. Ingredientti-liiketoiminta perustuu palmuöljypohjaisen raaka-aineen myyntiin ja markkinointiin Primafat-tavaramerkillä sekä siihen kehitettyyn IPR:ään.

Benemilk Oy selvittää uusia rahoitusvaihtoehtoja

Marraskuussa 2015 Raisio kertoi Benemilk Oy:n selvittävän edellytyksiä ja mahdollisuuksia uuden rahoituksen hankkimiseksi toisaalta vuoden 2015 aikana luodun ingredienttiliiketoiminnan aloittamiseksi ja toisaalta lisensiointiliiketoiminnan kehittämiseksi. Maitoketjun viimeisimmät kehitystrendit huomioiden ingredienttiliiketoiminnalla nähdään lisensiointiliiketoimintaa laajemmat menestyksen mahdollisuudet globaaleilla markkinoilla. Selvityksen kohteena ovat niin vieraan kuin oman pääoman ehtoiset vaihtoehdot. Mikäli selvitysten perusteella päädyttäisiin osittain tai kokonaan oman pääoman ehtoiseen rahoitusjärjestelyyn, saattaa siitä seurata mm. se, että Raision omistusosuus Benemilkissä laskisi alle 50 prosentin, eikä Benemilk järjestelyn toteuduttua kuuluisi tytäryhtiönä Raisio-konserniin. Uusiin rahoitusvaihtoehtoihin liittyvän selvityksen arvioidaan valmistuvan siten, että Benemilk voisi päättää rahoitusjärjestelyjen mahdollisesta toteuttamisesta ja myös toteuttaa ne kesään 2016 mennessä.