Hyppää sisältöön
$infotext.getData()

Brändit

Raision Brändit-yksikköön kuuluvat Välipalat-, Benecol- ja Makeisliiketoiminta sekä omana yhtiönään Benemilk-liiketoiminta. Raision Brändit-yksikön päämarkkina-alueet ovat Iso-Britannia, Puola, Suomi, Tšekki ja Venäjä. Benecol-tuotteiden ainesosan, kasvistanoliesterin, markkinat ovat globaalit. Raision tunnettuja brändejä ovat Benecol, Elovena, Sunnuntai, Provena, Nordic, Honey Monster, Poppets, Fox's ja Juicee Gummee. 

Keskeistä vuonna 2015 

  • Benecol-kuluttajatuoteliiketoiminnan osto loppuvuonna 2014 oli Raisiolle tärkeä kauppa. Raision uusia Benecol-kuluttajatuotteiden kotimarkkinoita ovat Iso-Britannia, Irlanti ja Belgia. 
  • Loppuvuonna Benecol-tuotteiden myynnissä oli vahvaa orgaanista kasvua Isossa-Britanniassa. 
  • Pohjois-Euroopan välipalat-liiketoiminnalla oli hyvä vuosi. 
  • Elovena-välipalauutuudet menestyivät hyvin.
  • Ison-Britannian välipalat-toimintoja tehostettiin ja sopeutettiin markkinatilanteeseen.
  • Makeisliiketoimintaan muodostettiin eurooppalainen organisaatio. 
  • Useiden Raision omien makeisbrändien myynti kasvoi. 

Brändit-yksikkö 

*Raision ja Intellectual Venturesin yhteistyöyritys

Taloudellinen katsaus 

Brändit-yksikön liikevaihto oli 385,1 (306,1 vuonna 2014) miljoonaa euroa. Brändit-yksikön liiketulos oli 45,4 (20,6 vuonna 2014) ja ilman kertaeriä 55,4 (35,9) miljoonaa euroa, mikä on 11,8 (6,7) ja ilman kertaeriä 14,4 (11,7) prosenttia liikevaihdosta. Liikevaihtoa kasvatti ja liiketulosta paransi merkittävimmin ostettu Benecol-kuluttajatuoteliiketoiminta Isossa-Britanniassa, Irlannissa ja Belgiassa.

Valuuttakursseilla oli selvä positiivinen vaikutus Brändit-yksikön liikevaihtoon ja liiketulokseen. Valuuttakurssien positiivinen vaikutus näkyy erityisesti Ison-Britannian toiminnoissa, missä kertyy huomattava osa Brändit-yksikön liikevaihdosta ja liiketuloksesta.

Brändit-yksikön keskeiset tunnusluvut

    2015 2014
Liikevaihto M€ 385,1 306,1
  Välipalat M€ 138,9 141,7
  Benecol M€ 140,3 62,3
  Makeiset M€ 105,4 100,6
  Benemilk M€ 0,0 0,0
Liiketulos M€ 45,4 20,6
Kertaerät M€ -10,0 -15,3
Liiketulos ilman kertaeriä M€ 55,4 35,9
Liiketulos ilman kertaeriä % 14,4 11,7
Investoinnit* M€ 9,1 103,1

* Sisältää yritysoston

Liiketoimintakatsaukset

Brändit-yksikköön kuuluvien liiketoimintojen vuotta 2015 käsitellään osana vuosikertomusta olevissa liiketoimintojen omissa katsauksissa:

Benecol
Välipalat
Makeiset
Benemilk