Hyppää sisältöön

Henkilöstön sitoutuminen paransi työturvallisuutta

Työturvallisuuteen panostaminen toi erinomaiset tulokset Raision Newportin välipalapatukkatehtaalla Isossa-Britanniassa. Tehtaan työtapaturmat vähenivät vuosina 2014 - 2015 jopa 72 prosenttia määrätietoisen työn ansiosta.

Newportin tehtaalla ryhdyttiin panostamaan järjestelmällisesti työturvallisuuteen vuonna 2014, koska tapaturmien määrä oli nousussa tuotannon muutosten takia. Newportiin oli siirretty patukkalinjasto lopetetulta Tywynin tehtaalta, tehdasta oli järjestelty uudelleen ja sinne oli palkattu runsaasti uutta henkilökuntaa. 

Työturvallisuutta parannettiin selkeästi organisoidulla johtamisella.

Aluksi selvitettiin yleisimmät tapaturmatyypit ja niiden syyt. Monien yleisimpien tapaturmien estämiseksi löydettiin nopeasti ratkaisu, joka pystyttiin toteuttamaan heti.

Seuraavaksi luotiin työturvallisuuspolitiikka ja -säännöt. Työturvallisuudesta järjestettiin koulutuksia kaikille henkilöstöryhmille johtajista tuotantopäälliköihin ja työntekijöihin. Koulutuksissa henkilöstö sitoutui noudattamaan turvallisuussääntöjä, jotka ovat myös aina tuotantotiloissa näkyvillä. 

Jotta turvallisuusasiat pysyisivät aktiivisesti henkilöstön mielissä, työntekijöitä kannustettiin raportoimaan läheltä piti -tilanteista. Siten tapaturmia pystyttiin estämään jo ennen niiden tapahtumista. Työntekijät sitoutuivat turvallisuuden edistämiseen, mikä näkyy muun muassa runsaassa läheltä piti -tilanteiden raportoinnissa.

Newportissa tehtiin myös joitain työturvallisuutta edistäviä investointeja. Pienillä käytännön teoilla Newportin tehtaasta tehtiin viihtyisä ja turvallinen työpaikka. 

Järjestelmällisesti organisoidulla ja toteutetulla työturvallisuuden johtamisella saatiin aikaan hyviä tuloksia. Työntekijöiden viihtyvyys parani ja vaihtuvuus väheni. Työtapaturmien määrän vähenemisen lisäksi niistä aiheutuvat poissaolot vähenivät noin puoleen vuoden 2015 aikana.