Hyppää sisältöön

Leicester

Leicesterin makeistehtaalla parannetaan työtyytyväisyyttä

Koko Raisio-konsernissa tehdään työtyytyväisyystutkimus joka toinen vuosi. Tutkimustulokset auttavat kehittämään toimintaa ja parantamaan viihtyvyyttä. 

Vuoden 2015 tutkimuksessa eniten haasteita työtyytyväisyydessä oli Leicesterin makeistehtaalla Isossa-Britanniassa. Leicesterin tehtaalle siirrettiin tuotantoa lopetetulta Skegnessin tehtaalta vuonna 2014. Vaikka tuotannonsiirto oli tarkkaan suunniteltu, tuli eteen odottamattomia haasteita. Ongelmakohtiin kuitenkin tartuttiin nopeasti. Samalla todettiin, että uuden henkilöstön perehdytykseen on panostettava aiempaa enemmän, jotta siirretyt laitteet tulevat kaikille tutuiksi. 

Leicesterin työntekijöiden työtyytyväisyyteen merkittävästi vaikuttava tekijä oli kyselyn tulosten mukaan tuotannon johtamisen organisointi. Tuotannon johtamisen uudelleenorganisoimiseksi sitoutettiin jokaiseen vuoroon tiiminvetäjä ja tuotantoinsinööri. Siten tiiminvetäjälle jää aikaa hoitaa esimiestyötä ja insinööri huolehtii teknisistä asioista. Tehtaalle palkattiin kaksi uutta insinööriä, jotta teknistä osaamista saatiin myös yövuoroon. Uudelleenorganisointi parantaa työturvallisuutta ja toiminnan laatua. Myös vuorojärjestelmän uudistamisella on saatu sitoutettua ja motivoitua työntekijöitä. 

Tuotannon sujuvuutta päätettiin parantaa muuttamalla tehtaan tuotantotiloja toimivammiksi. Ilmanvaihtoa, lattioita ja viemäröintiä ryhdyttiin uudistamaan. Projekti valmistui alkuvuodesta 2016. 

Työtyytyväisyystutkimuksessa esiin tulleilla parannusehdotuksilla oli merkittävä rooli tehtaan kehittämisessä.