Hyppää sisältöön

GRI G4 -sisältöindeksi

Raision yritysvastuuraportti noudattaa GRI G4-ohjeiston niin kutsuttua core-tasoa. Raportille ei ole tehty ulkoista varmennusta.

Tunnus GRI:n sisältö Sijainti
  Strategia ja analyysi  
G4-1 Toimitusjohtajan katsaus Ekologista edelläkävijyyttä jo 10 vuotta
Toimitusjohtajan katsaus vuoteen 2015
  Organisaation profiili  
G4-3 Raportoivan organisaation nimi Raisio-konserni
G4-4 Tärkeimmät brändit, tuotteet, palvelut Raisio-konserni
G4-5 Pääkonttorin sijainti Raisio-konserni
G4-6 Maat, joissa merkittävää toimintaa Raisio-konserni
G4-7 Omistusrakenne ja yhtiömuoto Raisio-konserni
G4-8 Markkina-alueet Brändit Benecol Välipalat Makeiset Raisioagro
G4-9 Organisaation ja liiketoiminnan koko Tilinpäätös
G4-10 Henkilöstön määrä ja profiili Raision henkilöstö 2015
G4-11 Työehtosopimusten piiriin kuuluva henkilöstö Raision henkilöstö 2015
G4-12 Toimitusketjun kuvaus Monimuotoinen arvoketju
G4-13 Organisaation ja toimitusketjun merkittävät muutokset Raision vuosi 2015
Tilinpäätös
G4-14 Varovaisuusperiaatteet Liiketoiminnan riskit
G4-15 Ulkoiset periaatteet ja aloitteet joihin sitouduttu Vastuullisuuden johtamismalli
G4-16 Jäsenyydet järjestöissä ja edunvalvontaorganisaatioissa Jäsenyydet järjestöissä
  Olennaiset näkökohdat ja rajaukset  
G4-17 Raportin organisatorinen rajaus Raportoinnin laajuus
G4-18 Selvitys raportin rajausprosessista Uudistettu olennaisuusarvio
G4-19 Luettelo olennaisista näkökohdista Uudistettu olennaisuusarvio
G4-20 Rajaukset: sisäiset organisaatiot joita näkökohdat koskevat Vastuullinen hankinta
Ympäristövastuu
Hyvinvointia terveellisellä ruualla
Työtyytyväisyys ja osaamisen kehittäminen
Työturvallisuus ja tapaturmien vähentäminen
G4-21 Rajaukset: ulkoiset organisaatiot joita aiheet koskevat Vastuullinen hankinta
Ympäristövastuu
Hyvinvointia terveellisellä ruualla
Työtyytyväisyys ja osaamisen kehittäminen
Työturvallisuus ja tapaturmien vähentäminen
G4-22 Merkittävät oikaisut edellisten raporttien tietoihin Ei merkittäviä oikaisuja.
G4-23 Merkittävät muutokset raportin laajuudessa ja rajauksissa Ei merkittäviä muutoksia laajuudessa ja rajauksissa.
  Sidosryhmävuorovaikutus  
G4-24 Luettelo organisaation sidosryhmistä Jatkuva sidosryhmädialogi
G4-25 Sidosryhmien määrittely- ja valintaperusteet Jatkuva sidosryhmädialogi
G4-26 Sidosryhmävuorovaikutukseen käytetty lähestymistapa ja sen tarkoitus Jatkuva sidosryhmädialogi
G4-27 Sidosryhmien esiin tuomat asiat Uudistettu olennaisuusarvio
  Raportin profiili  
G4-28 Raportointijakso Raportoinnin laajuus
G4-29 Edellisen raportin päiväys Raportoinnin laajuus
G4-30 Raportin julkaisutiheys Raportoinnin laajuus
G4-31 Raportin yhteystiedot Raportoinnin laajuus
G4-32 GRI-sisältövertailu GRI G4 -sisältöindeksi
G4-33 Raportin ulkoinen varmennus GRI G4 -sisältöindeksi
  Hallinto  
G4-34 Kuvaus hallintorakenteesta ja yritysvastuun johtamisesta Hallinnointi
Vastuullisuuden johtamismalli
  Liiketoiminnan eettisyys  
G4-56 Arvot, periaatteet, standardit joihin sitouduttu Vastuullisuuden johtamismalli
  Yleinen johtamismallin kuvaus  
G4-DMA Yleinen kuvaus olennaisten näkökohtien johtamisesta Vastuullinen hankinta
Ympäristövastuu
Hyvinvointia terveellisellä ruualla
Työtyytyväisyys ja osaamisen kehittäminen
Työturvallisuus ja tapaturmien vähentäminen
  Taloudellinen toiminta  
G4-EC1 Suoran taloudellisen lisäarvon tuottaminen ja jakautuminen Taloudellinen vastuu
  Ympäristövastuu  
G4-EN1 Raaka-aineet Vastuullinen hankinta
G4-EN3 Organisaation oma energian kulutus Raision ympäristövaikutukset
G4-EN8 Veden kulutus Raision ympäristövaikutukset
G4-EN11 Toimipaikat suojelluilla alueilla tai niiden välittömässä läheisyydessä Hyviä tuloksia ympäristövastuussa
G4-EN23 Jätteet Raision ympäristövaikutukset
G4-EN29 Sakot ja muut sanktiot ympäristömääräysten rikkomisesta Hyviä tuloksia ympäristövastuussa
  Sosiaalinen vastuu  
G4-LA1 Rekrytointi ja vaihtuvuus Raision henkilöstö 2015
G4-LA5 Työtapaturmat, sairauspoissaolot Työturvallisuus ja tapaturmien vähentäminen
G4-LA11 Kehityskeskusteluprosessien kattavuus Työtyytyväisyys ja osaamisen kehittäminen
  Elintarvikealan vastuullisuus  
FP1 Sertifioitujen raaka-aineiden osuus Vastuullinen hankinta
FP5 Sertifioiduissa tuotantolaitoksissa valmistettujen tuotteiden osuus Tuoteturvallisuudessa emme tee kompromisseja