Hyppää sisältöön

Raision henkilöstö 2015

Vuonna 2015 Raisio integroi Johnson & Johnsonilta vuoden 2014 lopussa ostetun Benecol-kuluttajaliiketoiminnan osaksi Raisiota. Tuotantoprosessien tehostaminen vaikutti osaltaan henkilöstömäärään.

Raision palveluksessa oli vuoden 2015 lopussa 1787 henkilöä (vuoden 2014 lopussa 1862) kymmenessä maassa. Henkilömäärän muutoksesta noin neljäkymmentä liittyy Raision Puolan tytäryhtiön pastaliiketoiminnan myyntiin kesällä 2015. Tehtaan kaikki työntekijät siirtyivät uuden omistajan palvelukseen. Ison-Britannian Välipalat-liiketoiminnasta henkilöstö väheni noin kolmellakymmenellä toiminnan vakiinnuttua tuotannonsiirron jälkeen. Suomessa Raisio sopeutti toimintojaan muuttuneeseen markkinatilanteeseen, mikä johti muutamien tehtävien lopettamiseen.

Raisio seuraa toimintamaidensa paikallisia työehtosopimuksia, työhön liittyviä säädöksiä ja lakeja.

Keskeistä vuonna 2015

  • Raisio seuraa säännöllisesti markkinapalkkoja yhtiön kilpailukyvyn ylläpitämiseksi. Raision palkat ja palkkiot jatkuvista toiminnoista olivat vuonna 2015 yhteensä 77,2 (2014: 68,6) miljoonaa euroa henkilöstösivukuluineen.
  • Isossa-Britanniassa käytiin loppuvuodesta 2015 laajat neuvottelut koskien Southallin tehtaan tulevaisuutta. Neuvottelujen lopputuloksena tuotanto Southallin tehtaalla loppuu vuoden 2016 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana ja se johtaa noin sadan työsuhteen päättymiseen.
  • Tšekissä kilpailu ammattitaitoisesta työvoimasta kiristyi Rohatecin alueen teollisuustuotannon kasvaessa. Turvatakseen kilpailukyvyn ja työvoiman pysyvyyden Raisio nosti tehtaan työntekijöiden palkkatasoa merkittävästi loppuvuodesta 2015.
  • Raisioagrossa otettiin käyttöön liiketoimintavetoinen organisaatiomalli, jonka tavoitteena on varmistaa nopea reagointi asiakastarpeisiin. 
  • Ison-Britannian ja Tšekin vähittäiskauppamyynnin toiminnot yhdistettiin yhdeksi organisaatioksi toiminnan ja resurssien käytön tehostamiseksi.