Hyppää sisältöön

Kalanrehut

$infotext.getData()

Raisioaqualla hyvä kalanrehukausi

Suomessa ja Luoteis-Venäjällä kesä 2015 oli kalankasvattajille yksi kaikkien aikojen parhaimmista. Suomessa kalantuotannon kokonaisvolyymi ei kuitenkaan noussut merkittävästi johtuen kesän 2014 pitkästä hellejaksosta, joka lämmitti vedet niin, että merkittävä määrä kesäksi 2015 kasvatetuista poikasista menetettiin. Raisioagron kalanrehuliiketoiminnalle Raisioaqualle vuosi 2015 oli kokonaisuutena hyvä. 

Kesän 2015 hyvien olosuhteiden ansiosta kalojen kasvu oli nopeaa ja keskipaino korkea. Hellejaksojen puuttumisen ansiosta rehuja toimitettiin tasaisesti koko kesä. Hyvää kasvukautta seurasi perkuukauden aikaistuminen. Markkinat eivät pystyneet ottamaan vastaan suurta kalamäärää, mikä johti kalan tuottajahinnan laskuun. Hinnat olivat osittain jopa alle omakustannushintojen. Kasvattajien taloudellista tilannetta vaikeutti myös Venäjän vientikiellon aiheuttama mädin menekin romahtaminen. Mädille ei ole löydetty korvaavia markkinoita. 

Kotimaan myynti vertailuvuoden tasolla

Vuoden 2015 erittäin haasteellisten lähtökohtien, mutta hyvän kasvukauden ansiosta Raisioaquan liikevaihto oli samalla tasolla kuin vuonna 2014. Raisioaqun liikevaihtoon vaikutti myös Venäjän vientivolyymin lievä lasku edellisvuodesta. Venäjän vientiin vaikutti maan taloudellinen tilanne ja valuuttakurssin muutokset. Kotimaan myyntivolyymi oli vertailuvuoden tasolla. Onnistuneet tuoteuutuudet, kuten Hercules Plus, otettiin markkinoilla erittäin hyvin vastaan. Kalojen rasvahappokoostumuksen optimointiin kehitettyjen Hercules Opti -rehujen menekki oli hyvä. Opti-ruokintakonsepti synnyttää Benella Kirjolohi -brändin, jonka lanseeraus tapahtui syksyllä 2015. 

Benalla-kuluttajabrändin lanseeraus on menestys.

Raisioaquan kalanrehujen tärkeimmät vientimaat ovat Venäjä, Latvia ja Viro. Vientivolyymista reilusti yli 90 prosenttia viedään Venäjälle ja siellä pääasiassa Venäjän Karjalaan ja Leningradin alueelle. Latvia ohitti vientivolyymissa Viron, sillä Viron haastava taloustilanne heijastui myös kalankasvattajien elinkeinoon. 

Raisioagron ensimmäisen kuluttajabrändin, Benella Kirjolohen, lanseeraus oli suuri menestys. Kuluttajapalaute on ollut pelkästään positiivista. 

Raisioaquan tavoitteena kasvu 

Raisioaquan tavoitteena on laajentuminen uusille markkinoille niin rehuilla kuin Benella  -kuluttajabrändilläkin. Laajentuminen uusille markkinoille, korkealaatuiset tuotteet ja uudet innovaatiot mahdollistavat kannattavan kasvun. Raisioaqua haluaa olla ensimmäinen niin sanotun Itämerirehun käyttöönotossa. Pääasiassa Itämeren silakasta ja kilohailista valmistettavan kalajauhon käyttö Raisioaquan rehuissa tarkoittaisi käytännössä sitä, että Itämerestä nostetaan enemmän ravinteita kuin sinne päätyy kalankasvatuksen kautta.