Hyppää sisältöön

Benecol-kuluttajatuotteiden kotimarkkinat 

Raision omia Benecol-kuluttajatuotteiden kotimarkkinoita ovat Iso-Britannia, Irlanti, Belgia, Puola, Suomi ja Hongkong. Näistä Iso-Britannia ja Puola ovat myös Benecol-tuotteiden suurimmat markkina-alueet. Raision omilla kuluttajatuotteiden kotimarkkinoilla myydään noin 80 % kaikista Benecol-tuotteista. Vuoden 2014 lopulla toteutetun yritysoston myötä Benecol-yksikön toiminta on aiempaa enemmän keskittynyt kuluttajatuotteisiin useilla markkinoilla. 

Kolesterolia alentavien elintarvikkeiden globaalin markkinan arvioidaan olevan noin 2,45 miljardia euroa (lähde: Euromonitor 2013). Kolesterolia alentavien terveysvaikutteisten elintarvikkeiden merkittävimmällä markkinalla Isossa-Britanniassa Benecol hallitsee markkinoita yli 50 %:n markkinaosuudella (lähde: IRI). Raisio arvioi, että globaalisti kolesterolia tehokkaasti alentavien Benecol-tuotteiden markkinaosuus on 15 - 20 %.

Kasvua useilla kotimarkkinoilla

Eurooppa on edelleen kolesterolia alentavien Benecol-tuotteiden suurin ja merkittävin markkina-alue. Euroopassa kategorian kasvu ei yltänyt aikaisempien vuosien vauhtiin ja kilpailu markkinoilla kiristyi. Kategorian kehitykseen Euroopassa vaikutti eri maiden yleinen taloudellinen tilanne sekä kolesterolia alentavien elintarvikkeiden kannalta edelleen merkittävän kategorian, margariinien, yleinen laskutrendi.  

Benecol-tuotteiden myynti kehittyi vaihtelevasti Raision omilla Benecol-kuluttajatuotteiden kotimarkkinoilla. Suomessa ja Hongkongissa Benecol-tuotteiden myynnin kasvu oli reippainta. Myös Isossa-Britanniassa, Irlannissa ja Puolassa päästiin vuoden loppupuolella jälleen hyvään kasvuvauhtiin. Esimerkiksi Isossa-Britanniassa ja Suomessa Benecol-tuotteiden myynnin kehitystä tuki uusi televisiomainos. Myös markkinointiaktiviteetteja ja kaupan kanssa tehtäviä toimenpiteitä lisättiin. Isossa-Britanniassa tehtiin syksyllä 2015 näyttävä ja onnistunut markkinointi- ja myyntikampanja yhdessä Heart UK -järjestön kanssa. 

Benecol-jogurttijuomien suosio kasvaa edelleen

Jogurttijuomat ja margariinit ovat Raision Benecol-kuluttajatuotteiden kotimarkkinoilla merkittävimmät tuoteryhmät. Parhaiten kasvoi Benecol-jogurttijuomien myynti. Raisio kehittää uusia Benecol-tuotteita kasvaviin kategorioihin tarjoten kuluttajille heidän toivomiaan ratkaisuja kolesterolin alentamiseen.