Hyppää sisältöön

Liiketoiminnan riskit

Raisio-konserni on kansainvälinen monialakonserni, jonka päätuotteita ovat kasvipohjaiset elintarvikkeet sekä naudan- ja kalanrehut. Raisio on merkittävä uusiutuvien raaka-aineiden käyttäjä, joten niiden laadussa, saatavuudessa ja hinnassa tapahtuvat ja vaikeasti ennakoitavat muutokset ovat konsernin liiketoiminnoille haaste. Raision päätoimialueella Euroopassa kuluttajakysyntään vaikuttavia muutoksia seurataan tarkasti ja toimintaa pyritään sopeuttamaan niihin.

Maailmantalouden arvioidaan kasvavan maltillisesti vuonna 2016 ja kasvua generoi ennen muuta yksityinen kulutus. Euroalueen talouden arvioidaan kasvavan kohtuullisesti vuonna 2016. Elpyminen perustuu edelleen yksityiseen kulutukseen, mitä tukevat matala öljyn hinta ja korkotaso sekä heikentynyt euro. Euroopan pakolaiskriisi jatkuu ja sen vaikutukset saattavat ulottua moninaisina paitsi politiikkaan myös talouteen.

Suomen talous kasvaa vaisusti ja tämäkin kasvuodotus perustuu kotimaiseen kysyntään; matala korkotaso ja matala inflaatio sekä alentunut energian hinta tukevat tätä. Työttömyysasteen arvioidaan pysyvän korkeana. Kuluttajien luottamus oman talouden näkymiin kääntyi laskuun syksyllä 2015. Ison-Britannian talouden kasvun arvioidaan edelleen jatkuvan vahvana ja sekä työllisyyden että ansioiden kehittyvän myönteisesti. Liiketoimintaympäristö Venäjällä ja Ukrainassa pysynee vaikeana.

Iso osa Raision liikevaihdosta ja tuloksesta kertyy Isossa-Britanniassa. 

Valuuttakurssien muutokset saattavat vaikuttaa merkittävästi Raision liikevaihtoon ja –tulokseen suoraan ja välillisesti, sillä huomattava osa niin konsernin liikevaihdosta kuin tuloksesta kertyy Isossa-Britanniassa. Ruplan ulkoisen arvon vaihtelu heijastuu niin rehujen kuin kauratuotteiden vientiin Venäjälle ja saattaa vaikuttaa myös tuotantolaitosten käyttöasteeseen.

Maatalouspohjaisten raaka-aineiden saatavuus ja hinta ovat Raision liiketoiminnoille merkittävä haaste. Ilmaston lämpeneminen ja siitä seuraavat sään ääri-ilmiöt vaikuttavat nopeasti näiden hyödykkeiden sato-odotuksiin, tarjontaan, kysyntään ja hintaan. Muutokset muiden myös keskeisten raaka-aineiden tarjonnassa, kysynnässä, saatavuudessa ja hinnassa ovat mahdollisia. Riskienhallinnan merkitys sekä arvon että volyymin suhteen on liiketoiminnan kannattavuuden näkökulmasta olennaisen tärkeää.

Euroopassa keskustellaan ja tehdään aloitteita erilaisten ns. terveyshaittaverojen asettamisesta. Eräänä veron kohteena saattaa olla sokeri. Mikäli tällaiset aloitteet johtavat uusiin veroihin, niillä on todennäköinen vaikutus Raision liiketoimintaan.

Iso-Britannia järjestää kansanäänestyksen jäsenyydestään Euroopan unionissa mahdollisesti jo vuonna 2016, viimeistään vuonna 2017. Mahdollinen ero vaikuttaisi aikanaan myös Raision paikalliseen liiketoimintaan, huomioiden kuitenkin, että pääosa tuotannosta ja myynnistä kohdistuu paikallisille markkinoille.

Päivittäistavaramarkkinoiden ennakoidaan edelleen pysyvän vakaina.

Raisio arvioi päivittäistavaramarkkinoiden pysyvän edelleen varsin vakaina verrattuna muihin toimialoihin. Vähittäiskaupan toiminta luo painetta myös elintarviketeollisuudelle niin hintojen kuin myyntiehtojen kautta.

Kotimaisen maa- ja kotieläintalouden kannattavuusongelmat heikentävät alan ostovoimaa ja luovat painetta Raisioagron kannattavuudelle. Euroopan unionin Ukrainan ja Krimin kriisin johdosta vuonna 2014 asettamat pakotteet ja Venäjän asettamat vastapakotteet, erityisesti meijerituotteiden vientikielto, vaikeuttavat jatkuessaan edelleen suoraan ja välillisesti Raisioagron liiketoimintaan.

Liiketoimintansa kasvun ja kannattavuuden varmistamiseksi Raisio saattaa toteuttaa yritysjärjestelyjä, jotka samoin kuin rationalisointihankkeet, saattavat aiheuttaa merkittäviä kertaluontoisia kuluja.