Hyppää sisältöön

Monimuotoinen arvoketju
Raision arvoketju

Raisio vaikuttaa arvoketjun alkupäähän eli tavarantoimittajiin noudattamalla vastuullisen hankinnan periaatteitaan. Tavarantoimittajilta edellytetään yhtiön asettamien eettisten periaatteiden noudattamista. Osa Raision omista brändituotteista valmistetaan alihankkijoilla, jolloin sopimuksissa määritellään tarkasti muun muassa käytettävien raaka-aineiden laatuvaatimukset ja sosiaalisen vastuun asiat. Raisio myös itse hankkii tuotteidensa raaka-aineet useille alihankkijoilleen. 

Raisio hankkii viljan läheltä tuotantolaitoksiaan aina, kun se on mahdollista. Suomessa yhtiö hankkii noin 60 prosenttia viljasta omilta sopimusviljelijöiltään. Tiiviin yhteistyön ansiosta Raisiolla on mahdollisuus vaikuttaa sopimusviljelijöidensä viljelytapoihin esimerkiksi neuvonnalla. 

Raisio tutkii kuluttajien käyttäytymistä ja tarpeita jatkuvasti. Siten Raisio pystyy tarjoamaan kaupalle kiinnostavia brändituotteita ja innovaatioita, jotka vastaavat kuluttajien toiveita. Yhtiö myös panostaa brändeihinsä, jotta ne pysyvät kaupallisesti kiinnostavina ja tarjoaa myynnin tukea. Kaupan keskusliikkeet, tukut ja teollisuusasiakkaat asettavat Raisiolle vaatimuksia tuotteiden vastuullisuudesta.

Kansainvälisen Benecol-ainesosaliiketoiminnan osalta Raision vaikutusmahdollisuudet ulottuvat lisenssipartnereiden ohjeistamiseen ja neuvontaan. Lisenssisopimuksissa on määritelty tarkasti brändin käyttöön ja tuotteisiin liittyvät asiat. Lisäksi Raision lisenssipartnerit ovat sitoutuneet Raision eettisiin toimintaohjeisiin (Benecol Partner Code of Conduct).

Kuluttajatuotteiden arvoketjun loppupäässä Raisio vaikuttaa kuluttajiin viestinnällisesti esimerkiksi ravitsemusneuvonnalla, pakkausten ympäristömerkeillä, resepteillä ja tuotteiden käyttövinkeillä. 

Raisio vaikuttaa maito- ja kalaketjuun tarjoamalla tuottajille rehuja, jotka edistävät kannattavaa maataloutta. Raision ruokintaratkaisut vaikuttavat eläinten hyvinvointiin ja parantavat tuotoksia. Ruokintainnovaatiot ovat vähentäneet merkittävästi kalaketjun ympäristövaikutuksia.

Raisio Oyj:n osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Osakkeenomistajia yhtiöllä on yli 36 000. Raision palveluksessa on noin 1 700 henkilöä ja toimintaa on 13 maassa. Raisiolla on tuotantolaitoksia 12 eri paikkakunnalla kolmessa eri maassa.