Hyppää sisältöön

Raisioagro – muu liiketoiminta

Tuotantopanoksissa Raisioagro keskittyi kannattavimpiin tuoteryhmiin. Euroopan hyvä sato pienensi merkittävästi viljan kannattavaa vientiä.

Raisioagron verkkokauppamyynti kasvoi.

Lannoitteiden ja polttonesteiden myynti pieneni merkittävästi vertailuvuodesta, sillä Raisioagro panosti kannattavimpien tuoteryhmien myyntiin kilpailun kiristyessä. Tämä muutti Raisioagron tuotantopanosten myynnin rakennetta ja pienensi luottotappioriskiä. Suurimmat kasvumahdollisuudet Raisioagrolla on nurmisiemenissä, biologisissa säilöntäaineissa sekä tiloilla käytettävissä muoveissa ja verkoissa.

Vertailukelpoinen verkkokauppamyynti kasvoi. Keskittyminen lypsykarjatilojen käyttämiin
tuotantopanoksiin ja tuotevalikoiman kehittäminen paransivat verkkokaupan kannattavuutta. Lannoitteiden ja polttonesteiden osuus verkkokaupan kannattavuudesta on pieni.

Euroopan hintataso vaikuttaa merkittävästi viljan vientimahdollisuuksiin 

Keväällä 2015 viljakauppa ruuhkautui ja Suomesta vietiin paljon viljaa. Kesäksi viljakauppa hiljeni. Syksyllä puintien alkaessa viljakauppa oli vilkasta, koska kotimaassa teollisuuden varastot olivat alhaisella tasolla. Euroopan hyvä viljasato heikensi loppuvuonna viljan vientimahdollisuuksia merkittävästi.