Hyppää sisältöön

Naudanrehut

$infotext.getData()

Maidontuotannossa maailmanlaajuisesti muutosten vuosi

Suomessa maidon tuottajahinnan lasku kiihdytti loppuvuonna maitotilojen siirtymistä edullisempien, alemman lisäarvon rehujen käyttöön. Raisioagro toi markkinoille muuttuneeseen markkinatilanteeseen ja tilojen omien korkealaatuisten säilörehujen kanssa käytettäväksi sopivia rehuja. Muuttuneessa tilanteessa Benemilk-rehut lisäarvotuotteina kuitenkin menestyivät markkinoilla.

EU lopetti maidon tuotantokiintiöt vuonna 2015

Vuonna 2015 maitosektorilla tapahtui historiallinen muutos, kun tuotantoa rajoittavat maa- tai tilakohtaiset maidon tuotantokiintiöt poistuivat EU-alueella maaliskuun lopussa. Monessa maassa oli jo ennakkoon varauduttu kiintiöiden poistumiseen, minkä seurauksena EU:n maidontuotanto kasvoi selvästi edellisvuodesta. Maidontuotanto kasvoi muuallakin maailmassa, mutta maitotuotteiden kysyntä ei kasvanut samaan tahtiin. Se johti sekä voin että maitojauheen maailmanmarkkinahintojen laskuun.

Suomessa maitotilat jatkoivat investointeja

Suomessa maidon tuottajahinta laski Venäjän elokuussa 2014 asettaman meijerituotteiden tuontikiellon jatkuessa. Kesään 2015 mennessä keskimääräinen tuottajahinta oli laskenut vuoden takaisesta selvästi. Suomessa tuottajahinta oli kuitenkin EU:n keskihintaa parempi.

Vaikka tuottajahinnan lasku on aiheuttanut haasteita maitotilojen toiminnalle ja lisännyt erityisesti investointeja tehneiden tilojen taloudellisia riskejä, se ei ole merkittävästi vaikuttanut maidontuotantoon tai tilojen rakennekehitykseen. Tilamäärä väheni ennakoidusti, mutta investointien myötä tilakohtainen lehmämäärä kasvoi. On epätodennäköistä, että maidon tuotantomäärä laskisi lähitulevaisuudessa. 

Rakennekehitys, panostus tuottavuuden lisäämiseen, hintavaihteluihin varautuminen sekä korkea maitotuotteiden jalostusaste mahdollistavat suomalaisen maidontuotannon menestyksen kasvavilla maitotuotteiden markkinoilla myös tulevaisuudessa.

Rehumarkkina muutoksessa 

Suomen tiukassa tilanteessa maidontuottajat hakevat kustannussäästöjä lisäämällä kotoisten rehujen käyttöä sekä panostamalla erityisesti säilörehun laatuun ja nurmien satotasoon. Säilörehun laadun vaihtelu näkyi hyvin vuoden 2015 täydennysrehujen tarpeissa. Kevätkaudella tarvittiin enemmän energiatäydennystä, kun taas syksyllä korostui valkuais- ja kivennäistäydennykset. 

Raisioagron erikoisosaamista ovat lisäarvorehut ja tilaseuranta

Yli 40 prosenttia suomalaisista lypsylehmistä ruokittiin vuonna 2015 Raisioagron naudanrehuilla. Raisioagron naudanrehujen markkinaosuus jäi hieman edellisvuodesta erityisesti hintakilpailun kiristymisen seurauksena. Raisioagron vahvuus ovat erityisesti maitotiloille lisäarvoa tuovat brändit, kuten Benemilk. 

Vuoden 2015 aikana Raisioagro otti käyttöön uuden digitaalisen tilaseurannan, jolla tilojen lypsyrobottien keräämiä tietoja analysoidaan ja Raisioagron asiantuntijat optimoivat ruokinnan tilan tarpeisiin sopivaksi. Seurannassa oli vuoden lopussa jo yli 50 tilaa. 

Asiakkaidenkin arvostamat tunnetut brändit, ammattitaitoinen henkilöstö, eri ruokintatapoihin ja hintaluokkiin sopiva tuotevalikoima sekä myyntiä tukevat palvelut ovat avainasemassa Raisioagron toiminnan kehittämisessä ja tulevaisuuden menestyksen varmistamisessa.