Hyppää sisältöön
$infotext.getData()

Raisioagro

Raisioagro auttaa asiakkaitaan tuottamaan kuluttajille terveellistä ruokaa kestävästi, tehokkaasti, kannattavasti ja eläinten hyvinvointia edistäen. Raisioagron toiminnan ytimessä ovat vahva ruokinnan erikoisosaaminen sekä innovatiiviset rehut. Toiminnan painopiste on naudan- ja kalanrehuissa, ruokintaosaamisessa ja kasvinviljelyssä.

Keskeistä vuonna 2015 

  • Kalanrehujen myynti oli vertailuvuoden tasolla, kannattavuus parani. 
  • Maitotilojen vaikea tilanne näkyi siirtymänä edullisempiin, alemman lisäarvon rehuihin. 
  • Tuotantopanoksissa keskityttiin kannattavimpiin tuoteryhmiin ja esim. lannoitteiden myynti pieneni merkittävästi. 
  • Euroopan matala hintataso heikensi olennaisesti viljan kannattavaa vientiä. 
  • Yhdessä koko tuotanto- ja jakeluketjun kanssa luotu Benella-kirjolohi lanseerattiin kuluttajille. 

Taloudellinen katsaus 

Raisioagron liikevaihto oli 145,9 (201,6) miljoonaa euroa. Raisioagron liikevaihdosta Suomen osuus oli yli 80 prosenttia, Venäjän yli 10 ja muiden markkinoiden selvästi alle 10 prosenttia.

Raisioagron liiketulos oli 2,4 (-8,9) ja ilman kertaeriä 2,8 (3,4) miljoonaa euroa. Erityisesti maitotilojen siirtymä edullisempiin, matalamman lisäarvon tuotteisiin näkyi Raisioagron liiketuloksen pienenemisenä. Raisioagron sidotun pääoman tuotto parani. 

Raisioagron keskeiset tunnusluvut

    2015 2014
Liikevaihto M€ 145,9 201,6
Liiketulos M€ 2,4 -8,9
Kertaerät M€ -0,4 -12,3
Liiketulos ilman kertaeriä M€ 2,8 3,4
Liiketulos ilman kertaeriä % 1,9 1,7
Investoinnit M€ 0,7 1,1

Vertailuvuoden 2014 lukuihin sisältyy lopetettujen sian- ja siipikarjanrehujen sekä kasviöljyjen valmistus. Lopetettujen toimintojen vaikutus liikevaihdon laskuun oli merkittävä, mutta liiketuloksen osalta lähes merkityksetön.

Liiketoimintakatsaus 

Naudanrehut

Venäjän asettaman meijerituotteiden tuontikiellon vaikutukset ovat välillisiä ja näkyvät koko maitoketjussa. Suomessa maidonhinnan lasku kiihdytti loppuvuonna maitotilojen siirtymistä edullisempien, alemman lisäarvon rehujen käyttöön. Raisioagro toi markkinoille muuttuneeseen markkinatilanteeseen ja tilojen omien korkealaatuisten säilörehujen kanssa käytettäväksi sopivia rehuja Maituri- ja Melli-tuoteperheisiin sekä sopeutti kustannusrakennettaan. Raisioagro on viime vuosina panostanut vahvasti lisäarvorehuihin, joista Benemilk on hyvä esimerkki.

Raisioagrolla vahvaa erityisosaamista naudanrehuissa

Raisioagro jatkoi lypsyrobotti- ja lypsyasematilojen seurantaa. Vuoden 2015 lopussa seurannassa oli yli 50 tilaa. Seurannalla maidontuottajat ja Raisioagro kartoittavat yhdessä mahdollisuuksia parantaa tilan tuotosta oikeilla rehuvalinnoilla, varmistaa eläinten hyvinvointia ja mitata tehtyjen toimenpiteiden onnistumista.

Kalanrehut

Kalanrehuissa kotimaan ja viennin myyntivolyymit olivat vertailuvuoden tasolla. Rehutoimitukset jatkuivat tasaisina koko kesän, koska viime kesänä ei ollut pitkiä hellejaksoja, jolloin kalat lopettavat syömisen vesien liiallisen lämpenemisen seurauksena. Raisioaquan tärkeimmät vientimarkkinat ovat Luoteis-Venäjä, Latvia ja Viro. Venäjän osuus viennistä oli yli 90 prosenttia valuuttakurssivaihteluista huolimatta. Erityisen hyvin Raisioaqua onnistui myyntisaamisten kotiuttamisessa. 

Benella-kirjolohi sai hyvän vastaanoton kuluttajilta 

Raisioaqua lanseerasi kuluttajille yhdessä kumppaneidensa kanssa syyskuussa 2015 Benella-kirjolohen, minkä myötä kestävästi kasvatettu ja terveellinen kirjolohi erottuu selvästi kaupan kalatiskeissä. Benella-kirjolohen ruokinnassa hyödynnetään Raisioaquan ainutlaatuista rehuinnovaatiota, jolla vesistöjen kuormitus pienenee ja rypsiöljyllä korvataan maailman luonnonkalakannoista saatavaa kalaöljyä. Benella on terveellistä ja sillä on Suomen Sydänliiton myöntämä Sydänmerkki. Noudattamalla Raisioaquan Hercules Opti -ruokintakonseptia kalankasvattaja saa Benella-tuotemerkin käyttöönsä. Benella-kirjolohi on saanut paljon positiivista palautetta kuluttajilta ja yhä useampi kalankasvattaja haluaa Benella-kalan tuottajaksi.