Hyppää sisältöön

Raportointikausi ja raportoinnin laajuus

Raisio raportoi yritysvastuustaan konsernina ja raportointi kattaa kaikki konsernin toiminnot. Konsernin laskentarajaan kuuluvat emoyhtiö Raisio Oyj, sen tytäryhtiöt sekä näiden omistamat tytäryhtiöt, jotka on lueteltu tilinpäätöksen liitetiedoissa. Elintarviketeollisuutta koskevat tunnusluvat raportoidaan ilman Raisioagroa. Poikkeukset laskentarajassa mainitaan tunnuslukujen yhteydessä. 

Raision yritysvastuuraportti sisältää konsernin oman toiminnan vaikutukset. Yritysvastuusta raportoidaan kerran vuodessa vuosikertomuksen yhteydessä. Tämä raportti koskee tilikautta 2015. Edellinen Raision yritysvastuuraportti julkaistiin maaliskuussa 2015. 

Yhteystiedot

Yritysvastuuraporttia koskevat kysymykset voi lähettää osoitteeseen communications (at) raisio.com.