Hyppää sisältöön

Strategiset tavoitteet

Raisio visio on olla ekologisten ja terveellisten välipalojen edelläkävijä johtavilla brändeillä sekä kestävän ruokaketjun aktiivinen kehittäjä. Yhtiön strategiset tavoitteet rakentuvat tämän vision pohjalta.

Raision strategian ydin muodostuu kokonaisuudesta, johon kuuluvat innovaatiot sekä terveellisyys, ekologia ja välipalat. 

 

Raision toiminnot on jaettu kahteen yksikköön: Brändeihin ja Raisioagroon. Brändeihin kuuluu Benecol, Välipalat, Makeiset ja Benemilk. Raisioagroon kuuluvat naudan- ja kalanrehut, viljakauppa ja verkkokauppa.

Raisio = Brändit ja Raisioagro


 
Tavoitteena kannattava kasvu

Raision kasvujakso alkoi vuonna 2010 ja jatkuu yhä. Kasvujaksonsa aikana Raisio on toteuttanut useita yritysostoja, mutta myös luopunut liiketoiminnoista, jotka eivät ole yhtiön ydinosaamista. Raisiosta on yritysostojen myötä saanut vahvan jalansijan Ison-Britannian välipala- ja makeismarkkinoilla. Viimeisimmän vuoden 2014 lopulla toteutuneen yritysoston myötä Iso-Britanniasta tuli Raision suurin Benecol-tuotteiden kotimarkkina-alue. Raision kasvujaksonsa aikana toteuttamat yritysostot ovat kasvattaneet merkittävästi liikevaihto ja liiketulosta. 

Raisio on jatkossakin aktiivinen toimija yritysostoissa niissä kategorioissa, jotka tukevat yhtiön strategian toteutumista. 

Raision liiketuloksen kehitys ja yrityskaupat


Jatkuvat toiminnot, ilman kertaeriä 

Kuluttajien tarpeiden mukaisia uutuustuotteita ja toiminnan tehostamista

Benecol-liiketoiminnan osto Johnson & Johnson-yhtiöiltä marraskuussa 2014 oli Raisiolle tärkeä ja hyvä kauppa. Yritysosto mahdollistaa Benecol-liiketoiminnan kehittämisen omista lähtökohdista ensi kertaa sitten vuoden 1997. Benecol-liiketoiminnan pitkän aikavälin strategisia tavoitteita ovat Benecol-tuotteiden kilpailukyvyn vahvistaminen nykyisillä markkinoilla, laajentuminen uusille markkinoille sekä uusien tuotteiden kehittäminen ja kaupallistaminen. 

Vuoden 2015 lopulla Raisio päätti sulkea Southallin tehtaan maaliskuun 2016 loppuun mennessä. Tehtaan murotuotanto ulkoistetaan ja välipalapatukoiden tuotanto keskitetään Raision Newportissa sijaitsevalle tehtaalle. Pohjois-Euroopan Välipalat-liiketoiminta täydensi brändituotteidensa valikoimaa välipalauutuuksilla, jotka vastaavat kuluttajien tarpeisiin. Kansainvälinen kiinnostus suomalaiseen kauraosaamiseen ja kauratuotteisiin on Raisiolle mahdollisuus, sillä yhtiöllä on kauran jalostamiseen liittyvää huippuosaamista. 

Makeisliiketoiminnassa jatkettiin toiminnan tehostamista. Pitkäjänteinen työ omien brändituotteiden myynnin kasvattamiseksi onnistui uutuustuotteiden, uusien pakkausvaihtoehtojen, uusien jakelukanavien ja brändien uudelleenlanseerausten ansiosta. 

Raisioagrolla vahvaa osaamista naudan- ja kalanrehuissa

Raisioagro jatkaa keskittymistä niihin maatalouden osa-alueisiin, joissa menestys perustuu ruokinnan ja kasvinviljelyn erikoisosaamiseen ja innovaatioihin. Raisioagron tehtävänä on auttaa asiakkaitaan tuottamaan kuluttajille terveellistä ruokaa tehokkaasti, kannattavasti ja kestävästi. 

Keskittymisen tavoitteena on vahvistaa sekä Raisioagron että sen strategisten brändien asemaa asiakkaiden ja sidosryhmien keskuudessa. Benemilk ja Hercules LP Opti ovat konkreettisia esimerkkejä Raisioagron erikoisosaamisesta ja innovaatiokyvystä. Valintoja ohjaavat ensisijaisesti asiakkaiden tarpeet. Raisioagro keskittää panostukset entistä voimakkaammin strategisesti valittuihin kohteisiin eli naudan- ja kalanrehuihin sekä kasvinviljelyyn. Syksyllä 2015 lanseerattiin kuluttajille Benella-kirjolohi, jonka kasvatuksessa hyödynnetään Raisioaquan rehuinnovaatiota. 

Raisiolta ratkaisuja myös globaaleihin haasteisiin

Raisio on aktiivinen innovoija elintarvikeketjun globaalien haasteiden ratkaisemiseksi. Yhtiö on viime vuosina kaupallistanut innovaatioita, joilla mm. parannetaan kotieläintuotannon hyötysuhdetta kannattavasti. Raisiolla on kykyä, halua ja osaamista tuottaa innovaatioita, joilla elintarvikeketjun kannattavuutta ja tehokkuutta kyetään parantamaan kestävästi.