Hyppää sisältöön

Taloudellinen katsaus

Vuonna 2015 Raisio teki 51,7 miljoonan euron liiketuloksen ilman kertaeriä. Samalla konsernin liikevoittoprosentti ilman kertaeriä nousi 9,9 prosenttiin. Liikevoitto parani lähes 17 miljoonaa euroa ja liikevoittoprosentti lähes kolme prosenttiyksikköä. Hyvä tulos yhdessä tehokkaan nettokäyttöpääoman hallinnan kanssa varmistivat 65 miljoonan euron operatiivisen kassavirran.

Konsernin liiketulos

Jatkuvat toiminnot, ilman kertaluonteisia eriä

Raision vuosi 2015 lyhyesti ilman kertaluonteisia eriä

 • Konsernin liiketulos ilman kertaeriä oli 51,7 (34,8 vuonna 2014) miljoonaa euroa, +48 %.
 • Konsernin liiketulos oli 9,9 (7,0) % liikevaihdosta.
 • Konsernin liikevaihto oli 521,2 (493,9) miljoonaa euroa.
 • Brändit-yksikön liiketulos ilman kertaeriä oli 55,4 (35,9) miljoonaa euroa, mikä on 14,4 (11,7) % liikevaihdosta.
 • Raisioagron liiketulos ilman kertaeriä oli 2,8 (3,4) miljoonaa euroa.
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 65,0 (26,2) miljoonaa euroa.
 • Hallituksen osinkoesitys on 0,16 euroa (0,14 euroa) osakkeelta, +14 %.

Keskeistä vuonna 2015 

 • Benecol-kuluttajatuoteliiketoiminnan osto loppuvuonna 2014 oli Raisiolle tärkeä kauppa ja loppuvuonna 2015 Benecol-tuotteiden myynnissä oli vahvaa orgaanista kasvua Isossa-Britanniassa.
 • Makeisliiketoimintaan muodostettiin eurooppalainen organisaatio ja omien brändien myynti kasvoi.
 • Pohjois-Euroopan välipalat-liiketoiminnalla hyvä vuosi, erityisesti Elovena-välipalauutuudet menestyivät.
 • UK:n välipalat-toimintoja tehostettiin ja sopeutettiin markkinatilanteeseen.
 • Maitotilojen vaikea tilanne lisäsi tilojen siirtymistä edullisempiin ja matalamman lisäarvon rehuihin.
 • Benemilk sai ensimmäisen Primafat-tilauksen. 

Keskeiset tunnusluvut

  Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015 Q1/2015 2015 2014
Tulos            
Liikevaihto, M€ 122,7 134,5 141,5 122,5 521,2 493,9
Liikevaihdon muutos, % 4,2 5,9 6,8 5,0 5,5 -11,4
Liiketulos, M€ 5,7 16,0 11,1 9,6 42,4 6,9
Liiketulos, M€, ilman kertaeriä 12,0 16,0 14,0 9,6 51,7 34,8
Liiketulos, %, ilman kertaeriä 9,8 11,9 9,9 7,9 9,9 7,0
Poistot ja arvonalennukset, M€ 7,1 3,5 6,9 3,6 21,1 32,9
Poistot ja arvonalennukset, M€, ilman kertaeriä 3,5 3,5 5,9 3,6 16,5 14,6
Käyttökate (EBITDA), M€ 12,8 19,5 18,0 13,2 63,6 39,8
Käyttökate (EBITDA), M€, ilman kertaeriä 15,4 19,5 20,0 13,2 68,1 49,5
Rahoituserät, M€ -1,0 -0,7 -0,4 -0,5 -2,5 -1,5
Tulos/osake (EPS), € 0,04 0,08 0,05 0,05 0,22 0,04
Tulos/osake (EPS), €, ilman kertaeriä 0,06 0,08 0,07 0,05 0,26 0,18
Tase            
Omavaraisuusaste, % - - - - 62,3 60,2
Nettovelkaantumisaste, % - - - - 12,1 22,2
Korollinen nettorahoitusvelka, M€ - - - - 42,2 72,2
Oma pääoma/osake, € - - - - 2,23 2,07
Osinko/osake, € - - - - 0,16* 0,14
Investoinnit, M€** 3,3 2,6 3,0 2,1 11,0 104,9


* Hallituksen esitys yhtiökokoukselle

** Sisältää yritysostot

Kertaerät, miljoonaa euroa

  Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015 Q1/2015 2015 2014
Brändit            
Southallin tehtaan saneerauskulut, UK -11,3 0,0 0,0 0,0 -11,3 0,0
Tehostamishankkeet, UK 0,1 0,0 -1,4 0,0 -1,3 -3,5
Honey Monster -brändin tasearvon alaskirjaus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -10,1
Luovutustappio Sulman pastatehtaan myynnistä 0,0 0,0 -1,5 0,0 -1,5 0,0
Yritysostot ja divestoinnit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,5
Carlshman Mejeri -tavaramerkin myynti 4,1 0,0 0,0 0,0 4,1 0,0
Muut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,3
Raisioagro            
Toiminnan uudelleenjärjestely -0,4 0,0 0,0 0,0 -0,4 -9,9
Kasviöljyliiketoiminnan lopetus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,4
Yhteiset            
Myytyyn liiketoimintaan liittyvä kertaluonteinen jälkikäteinen korvaus 1,1 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0
Muut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,3
Vaikutus liiketulokseen -6,3 0,0 -2,9 0,0 -9,2 -27,9

 

 

Taloudellinen katsaus

Vuonna 2015 Raisio teki 51,7 miljoonan euron liiketuloksen ilman kertaeriä. Samalla konsernin liikevoittoprosentti ilman kertaeriä nousi 9,9 prosenttiin. Liikevoitto parani lähes 17 miljoonaa euroa ja liikevoittoprosentti lähes kolme prosenttiyksikköä. Hyvä tulos yhdessä tehokkaan nettokäyttöpääoman hallinnan kanssa varmistivat 65 miljoonan euron operatiivisen kassavirran.

Konsernin liiketulos

Jatkuvat toiminnot, ilman kertaluonteisia eriä

Raision vuosi 2015 lyhyesti ilman kertaluonteisia eriä

 • Konsernin liiketulos ilman kertaeriä oli 51,7 (34,8 vuonna 2014) miljoonaa euroa, +48 %.
 • Konsernin liiketulos oli 9,9 (7,0) % liikevaihdosta.
 • Konsernin liikevaihto oli 521,2 (493,9) miljoonaa euroa.
 • Brändit-yksikön liiketulos ilman kertaeriä oli 55,4 (35,9) miljoonaa euroa, mikä on 14,4 (11,7) % liikevaihdosta.
 • Raisioagron liiketulos ilman kertaeriä oli 2,8 (3,4) miljoonaa euroa.
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 65,0 (26,2) miljoonaa euroa.
 • Hallituksen osinkoesitys on 0,16 euroa (0,14 euroa) osakkeelta, +14 %.

Keskeistä vuonna 2015 

 • Benecol-kuluttajatuoteliiketoiminnan osto loppuvuonna 2014 oli Raisiolle tärkeä kauppa ja loppuvuonna 2015 Benecol-tuotteiden myynnissä oli vahvaa orgaanista kasvua Isossa-Britanniassa.
 • Makeisliiketoimintaan muodostettiin eurooppalainen organisaatio ja omien brändien myynti kasvoi.
 • Pohjois-Euroopan välipalat-liiketoiminnalla hyvä vuosi, erityisesti Elovena-välipalauutuudet menestyivät.
 • UK:n välipalat-toimintoja tehostettiin ja sopeutettiin markkinatilanteeseen.
 • Maitotilojen vaikea tilanne lisäsi tilojen siirtymistä edullisempiin ja matalamman lisäarvon rehuihin.
 • Benemilk sai ensimmäisen Primafat-tilauksen. 

Keskeiset tunnusluvut

  2015 2014
Tulos    
Liikevaihto, M€ 521,2 493,9
Liikevaihdon muutos, % 5,5 -11,4
Liiketulos, ME 42,4 6,9
Liiketulos, M€ ilman kertaeriä 51,7 34,8
Liiketulos, % ilman kertaeriä 9,9 7,0
Poistot ja arvonalennukset, M€ 21,1 32,9
Poistot ja arvonalennukset, M€ ilman kertaeriä 16,5 14,6
Käyttökate (EBITDA), M€ 63,6 39,8
Käyttökate (EBITDA), M€ ilman kertaeriä 68,1 49,5
Rahoituserät, M€ -2,5 -1,5
Tulos/osake (EPS), € 0,22 0,04
Tulos/osake (EPS), € ilman kertaeriä 0,26 0,18
Tase    
Omavaraisuusaste, % 62,3 60,2
Nettovelkaantumisaste, % 12,1 22,2
Korollinen nettorahoitusvelka, M€ 42,2 72,2
Oma pääoma/osake, € 2,23 2,07
Osinko/osake, € 0,16* 0,14
Investoinnit, M€** 11,0 104,9


* Hallituksen esitys yhtiökokoukselle

** Sisältää yritysostot

Kertaerät, miljoonaa euroa

  2015 2014
Brändit    
Southallin tehtaan saneerauskulut, UK -11,3 0,0
Tehostamishankkeet, UK -1,3 -3,5
Honey Monster -brändin tasearvon alaskirjaus 0,0 -10,1
Luovutustappio Sulman pastatehtaan myynnistä -1,5 0,0
Yritysostot ja divestoinnit 0,0 -1,5
Carlshman Mejeri -tavaramerkin myynti 4,1 0,0
Muut 0,0 -0,3
Raisioagro    
Toiminnan uudelleenjärjestely -0,4 -9,9
Kasviöljyliiketoiminnan lopetus 0,0 -2,4
Yhteiset    
Myytyyn liiketoimintaan liittyvä kertaluonteinen jälkikäteinen korvaus 1,1 0,0
Muut 0,0 -0,3
Vaikutus liiketulokseen -9,2 -27,9