Hyppää sisältöön

Toimintaympäristö 

Raisio on kansainvälinen monialaosaaja, joten muutokset toimintaympäristössä vaikuttavat yhtiön liiketoimintoihin eri tavoin. Yhteistä Raision liiketoiminnoille vuonna 2015 oli kilpailun kiristyminen kaikilla markkinoilla. Raision päämarkkina-alueita ovat Iso-Britannia, Puola, Suomi, Tšekki ja Venäjä. 

Raision päämarkkina-alueiden talouskehitys

Euroalueen talouskehitys jatkui Yhdysvaltoja ja Iso-Britanniaa hitaampana ja kasvoi 1,5 prosenttia, mikä on kuitenkin selvästi enemmän kuin vuonna 2014. Raakaöljyn hinnan aleneminen tuki kasvua samoin kuin matalana säilynyt korkotaso. Maailmantalous kasvoi vuonna 2015 arvioitua hitaammin, mutta kuitenkin yli 3 prosenttia.

Ison-Britannian talous kasvoi 2,5 prosenttia pääasiassa kotitalouksien kulutuksen ansiosta. Kuluttajien luottamus, hyvä palkka- ja työllisyyskehitys sekä alhainen inflaatio tukivat kasvua.

Suomen talous kehittyi erittäin vaisusti ja kokonaistuotanto oli euroalueen huonoimpia.

Puolan talous kasvoi noin 3,5 prosenttia investointien ja kulutuskysynnän kasvun myötä.

Venäjän talous supistui edelleen voimakkaasti. Pääsyynä oli raakaöljyn laskeva hintatrendi.

Kilpailun kiristyessä korostuvat innovaatiot ja osaaminen

Euroopassa vähittäiskaupan tilanne oli vaikea ja hinnoitteluun liittyvät vaatimukset kiristyivät. Kauppa tarvitsee kuitenkin partnereita, jotka innovoivat uutuuksia ja siten edistävät teollisuuden asemaa edelläkävijänä. Yhtiöiden kustannustehokkuus, erottuminen kilpailijoista erityisosaamisella ja ketteryys sopeutua muutoksiin korostuivat. 

Brittikuluttajat haluavat entistä enemmän vastinetta rahoilleen. Kilpailu murojen ja välipalapatukoiden sekä kolesterolia alentavien terveysvaikutteisten elintarvikkeiden markkinoilla kiristyi entisestään. Isossa-Britanniassa vähittäiskauppa tiukensi valikoimakriteereitä, mikä kiristi kilpailua ja korosti entisestään promootioiden tärkeyttä. Kuluttajat ovat myös entistä terveystietoisempia mm. pitkään jatkuneen julkisen sokerikeskustelun myötä ja erityisesti lapsille suunnattujen tuotteiden sokeripitoisuuksia seurataan tarkasti.

Brittikuluttajat ovat yhä terveystietoisempia.

Ison-Britannian ja Tšekin makeismarkkinat ovat kypsät ja kokonaiskulutuksen kasvu vaatimatonta. Isossa-Britanniassa Free from -makeiset ovat uusi kuluttajatrendi. Suomessa vähittäiskaupan myynti supistui selvästi ja vuoden uusi ilmiö olivat erityisesti elintarvikkeisiin kohdistuneet ns. kaupan halpuuttamiskampanjat. Erilaisten kauratuotteiden kansainvälinen kysyntä kasvoi. Raisiolla on hyvät mahdollisuudet kaurasta jalostettujen tuotteiden, esimerkiksi kauraleseiden, luomukauran ja puhdaskauran, vientiin.

Venäjällä talouden epävarmuus jatkui. Edullisempien tuotteiden osuus kaupan tuotevalikoimasta kasvoi. Tuotteiden valmistajien ja markkinoilla olevien tuotteiden määrä kasvoi. Kilpailu kuluttajatuotteiden markkinoilla jatkui kireänä.

Venäjän meijerituotteiden tuontikielto vaikuttaa Suomen koko maitoketjuun.

Venäjän asettaman meijerituotteiden tuontikiellon vaikutukset olivat välillisiä ja näkyivät koko maitoketjussa. Suomessa maidonhinnan lasku kiihdytti loppuvuonna maitotilojen siirtymistä edullisempien, alemman lisäarvon rehujen käyttöön.

Suomessa ja Luoteis-Venäjällä kesä 2015 oli kalankasvatukselle yksi historian parhaista. Suomessa kalantuotannon kokonaisvolyymi ei kuitenkaan noussut merkittävästi johtuen kesällä 2014 helteiden takia menetetyistä seuraavan vuoden poikasista. Rehutoimitukset jatkuivat tasaisina koko kesän.