Hyppää sisältöön
$infotext.getData()

Toimitusjohtajan katsaus vuoteen 2015 

Raisio paransi vuonna 2015 liiketulostaan 48 prosentilla edellisvuodesta ja hallitus esittää yhtiökokoukselle vuodelta 2015 maksettavan osingon nostamista 14 prosentilla. Raisio jatkaa keskittymistä terveelliseen ja ekologiseen välipalaan, mikä tarkoittaa kuluttajien ja kaupan tarpeisiin vastaamista uusilla innovaatioilla ja tuotevalikoiman laajentamisella uusiin tuotekategorioihin. Raision liiketoiminnan ytimessä ovat osaaminen, innovaatiot ja vastuullisuus. 

Raisio teki ennätystuloksen

Raisio teki vuonna 2015 kaikkien aikojen ennätystuloksen, 51,7 miljoonaa euroa ilman kertaeriä. Samalla koko konsernin liikevoittoprosentti ilman kertaeriä nousi 9,9 prosenttiin. Liikevoitto parani lähes 17 miljoonaa euroa ja liikevoittoprosentti lähes kolme prosenttiyksikköä, mikä on vahva suoritus vaikeassa markkinatilanteessa. 

Hyvä tulos yhdessä tehokkaan nettokäyttöpääoman hallinnan kanssa varmistivat ennätyksellisen vahvan 65 miljoonan euron operatiivisen kassavirran. 

Hallituksen osinkoesitys 16 senttiä/osake

Hallituksen osinkoehdotus on 16 (14 senttiä vuonna 2014) senttiä osakkeelta. Raision osinko on kasvanut yhtäjaksoisesti vuodesta 2006 ja se on nyt Helsingin pörssin pisin yhtäjaksoinen osingon nousuputki. Raisiolla on myös hyvä historia listattuna osingonmaksajayhtiönä, sillä se on jakanut osinkoa kaikkina toimintavuosinaan. 

Raision muodonmuutos paikallisesta kansainväliseksi toimijaksi 

Raisio-konserni on viimeisten kymmenen vuoden aikana käynyt läpi muodonmuutoksen paikallisesta toimijasta kansainväliseksi osaajaksi. Muutos näkyy niin Brändit-toiminnoissa kuin Raisioagrossakin. Lisäksi koko konsernin toiminnassa näkyvät vahvasti ekologisuus ja vastuullisuus.

Valtaosa nyky-Raision Brändit-yksikön liikevaihdosta ja -tuloksesta tulee Suomen ulkopuolisilta markkinoilta. Raisioagro puolestaan on keskittynyt naudan- ja kalanrehuihin sekä ruokintaosaamiseen. Raisiosta on kasvanut kansainvälisessä kilpailussa pärjäävä toimija, jonka kannattavuus on hyvällä tasolla. 

Innovaatiot tuovat uusia mahdollisuuksia elintarviketeollisuudelle  

Aina aleneva ruoan hinta rakentuu väärille oletuksille, sillä ruokaketjuun vaikuttavat maailmanlaajuiset ilmiöt, kuten väestönkasvu, kaupungistuminen, pula makeasta vedestä ja ilmastonmuutos. Nämä ilmiöt voimistavat raaka-aineiden hintaheilahteluja ja ruokaketjun riskejä.

Erityisesti tiede ja keksinnöt vievät ruokateollisuutta uuteen suuntaan. Tämä tarkoittaa esimerkiksi yksilöllisiä, sairauksia ehkäiseviä ruokavalioita, jotka hankitaan verkosta. Keksinnöt tulevat vyörymään vahvemmin myös elintarviketeollisuuteen. Terveyttä, kauneutta ja älyä voi edistää ruoan avulla. Tämä muuttaa varmasti alan kilpailuasetelmia. 

Matti Rihko