Hyppää sisältöön

Tunnusluvut 2013-2015

Keskeiset tunnusluvut, tulos, ilman kertaeriä

  2015 2014 2013
LIIKEVAIHTO      
Brändit, M€ 385,1 306,1 304,7
Raisioagro, M€ 145,9 201,6 254,2
Muut toiminnot, M€ 3,4 1,2 1,3
Toimialaryhmien välinen myynti, M€ -13,2 -15,0 -2,6
Liikevaihto yhteensä, M€ 521,2 493,9 557,6
LIIKETULOS      
Brändit, M€ 55,4 35,9 41,4
Raisioagro, M€ 2,8 3,4 3,1
Muut toiminnot, M€ -6,5 -4,5 -5,1
Liiketulos yhteensä, M€ 51,7 34,8 39,3
% liikevaihdosta 9,9 7,0 7,1
Rahoitustuotot ja -kulut, netto, M€ -2,5 -1,5 -1,8
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta, M€ 0,0 0,0 0,0
Tulos ennen veroja, M€ 49,1 33,3 37,6
Tuloverot, M€ -8,7 -5,4 -7,3
Tilikauden tulos, M€ 40,4 27,9 30,2
Tulos/osake, € 0,26 0,18 0,20

Keskeiset tunnusluvut, tase

  31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013
Omavaraisuusaste, % 62,3 60,2 68,2
Nettovelkaantumisaste, % 12,1 22,2 -8,6
Korollinen nettorahoitusvelka kauden lopussa, M€ 42,2 72,2 -28,5
Oma pääoma/osake, € 2,23 2,07 2,13
Investoinnit* 11,0 104,9 16,5

 

* Sisältää yritysostot

Tunnusluvut 2013-2015

Keskeiset tunnusluvut, tulos, ilman kertaeriä

  2015 2014
LIIKEVAIHTO    
Brändit, M€ 385,1 306,1
Raisioagro, M€ 145,9 201,6
Muut toiminnot, M€ 3,4 1,2
Toimialaryhmien välinen myynti, M€ -13,2 -15,0
Liikevaihto yhteensä, M€ 521,2 493,9
LIIKETULOS    
Brändit, M€ 55,4 35,9
Raisioagro, M€ 2,8 3,4
Muut toiminnot, M€ -6,5 -4,5
Liiketulos yhteensä, M€ 51,7 34,8
% liikevaihdosta 9,9 7,0
Rahoitustuotot ja -kulut, netto, M€ -2,5 -1,5
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta, M€ 0,0 0,0
Tulos ennen veroja, M€ 49,1 33,3
Tuloverot, M€ -8,7 -5,4
Tilikauden tulos, M€ 40,4 27,9
Tulos/osake, € 0,26 0,18

Keskeiset tunnusluvut, tase

  31.12.2015 31.12.2014
Omavaraisuusaste, % 62,3 60,2
Nettovelkaantumisaste, % 12,1 22,2
Korollinen nettorahoitusvelka kauden lopussa, M€ 42,2 72,2
Oma pääoma/osake, € 2,23 2,07
Investoinnit* 11,0 104,9

 

* Sisältää yritysostot