Hyppää sisältöön

Keskeiset tunnusluvut 2015

Keskeiset tunnusluvut, tulos, ilman kertaeriä

 

Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015 Q1/2015 2015
LIIKEVAIHTO          
Brändit, M€ 97,6 95,9 97,8 93,7 385,1
Raisioagro, M€ 28,3 40,3 44,7 32,6 145,9
Muut toiminnot, M€ 0,2 0,3 2,6 0,3 3,4
Toimialaryhmien välinen myynti, M€ -3,3 -2,1 -3,7 -4,1 -13,2
Liikevaihto yhteensä, M€ 122,7 134,5 141,5 122,5 521,2
LIIKETULOS          
Brändit, M€ 13,9 15,8 14,3 11,3 55,4
Raisioagro, M€ 0,0 1,3 1,4 0,1 2,8
Muut toiminnot, M€ -1,9 -1,2 -1,6 -1,8 -6,5
Liiketulos yhteensä, M€ 12,0 16,0 14,0 9,6 51,7
% liikevaihdosta 9,8 11,9 9,9 7,9 9,9
Rahoitustuotot ja -kulut, netto, M€ -1,0 -0,7 -0,4 -0,5 -2,5
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta, M€ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tulos ennen veroja, M€ 11,0 15,2 13,6 9,2 49,1
Tuloverot, M€ -1,4 -2,9 -2,6 -1,7 -8,7
Tilikauden tulos, M€ 9,6 12,3 11,0 7,5 40,4
Tulos/osake, € 0,06 0,08 0,07 0,05 0,26

Keskeiset tunnusluvut, tase

  31.12.2015 30.9.2015 30.6.2015 31.3.2015
Omavaraisuusaste, % 62,3 60,3 57,5 55,7
Nettovelkaantumisaste, % 12,1 18,0 22,4 20,6
Korollinen nettorahoitusvelka, M€ 42,2 61,7 75,6 67,4
Oma pääoma/osake, € 2,23 2,18 2,15 2,08
Investoinnit* 11,0 7,7 5,1 2,1

*Sisältää yritysostot

Keskeiset tunnusluvut 2015

Keskeiset tunnusluvut, tulos ilman kertaeriä

 

2015
LIIKEVAIHTO  
Brändit, M€ 385,1
Raisioagro, M€ 145,9
Muut toiminnot, M€ 3,4
Toimialaryhmien välinen myynti, M€ -13,2
Liikevaihto yhteensä, M€ 521,2
LIIKETULOS  
Brändit, M€ 55,4
Raisioagro, M€ 2,8
Muut toiminnot, M€ -6,5
Liiketulos yhteensä, M€ 51,7
% liikevaihdosta 9,9
Rahoitustuotot ja -kulut, netto, M€ -2,5
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta, M€ 0,0
Tulos ennen veroja, M€ 49,1
Tuloverot, M€ -8,7
Tilikauden tulos, M€ 40,4
Tulos/osake, € 0,26

Keskeiset tunnusluvut, tase

  31.12.2015
Omavaraisuusaste, % 62,3
Nettovelkaantumisaste, % 12,1
Korollinen nettorahoitusvelka, M€ 42,2
Oma pääoma/osake, € 2,23
Investoinnit* 11,0

*Sisältää yritysostot