Hyppää sisältöön

Työtyytyväisyys ja osaamisen kehittäminen

Raisio panostaa osaamisen kehittämiseen muun muassa koulutuksella ja kehittämällä toimintaansa henkilöstökyselyn tulosten pohjalta. Lisäksi kehityskeskusteluissa kartoitetaan henkilökohtaisia kehittymistarpeita. Toimintaa kehitetään myös työtyytyväisyyskyselyn avulla.

Keskeistä vuonna 2015

  • Työhön perehdyttäminen oli edelleen suuressa roolissa Ison-Britannian ja Tšekin tuotannonsiirtojen jälkeen. Osaamisen kehittämisessä panostettiin ammatillisen koulutuksen ja sisäisen toiminnan kehittämisen lisäksi muun muassa viestintä-, työturvallisuus-, ensiapu- ja tietotekniikkakoulutukseen sekä laatu- ja ympäristöasioihin.  Myös sisäisiä perehdyttäjiä koulutettiin (Train the Trainer) useissa toimipisteissä sekä parannettiin sisäisen tiedottamisen käytäntöjä.
  • Konserni käytti 550 000 euroa (2014: 305 000 euroa) henkilöstönsä kouluttamiseen. Tähän lukuun eivät sisälly sisäiset koulutukset. Koulutukseen panostettiin etenkin Isossa-Britanniassa, jossa tuotantojen siirroista aiheutuneet toiminnalliset muutokset toivat mukanaan tarpeita ammatilliselle koulutukselle. 
  • Raisio-konsernin kehityskeskustelut kattoivat 36 prosenttia (2014: 30 prosenttia) koko henkilöstöstä pitkän aikavälin tavoitteen ollessa sata prosenttia. Suomen ja Yhdysvaltojen toimipisteissä kehityskeskustelujen kattavuus oli sata prosenttia ja Isossa-Britanniassa 36 prosenttia (2014: 18 prosenttia). Isossa-Britanniassa kehityskeskustelut on otettu käyttöön asteittain alkaen johdosta, keskijohdosta sekä avainhenkilöistä. Tšekissä kehityskeskustelujen asteittaista käyttöönottoa on valmisteltu.
  • Raisio jatkoi esimiestyön ja henkilöstöviestinnän vahvistamista. Esimiehille järjestettiin useita koulutus- ja tiedotustilaisuuksia, joissa painottuivat Raision ajankohtaiset asiat ja yhtiön kehittäminen myös vastuullisuuden näkökulmasta. 
  • Suomessa trainee-ohjelmaa jatkettiin. Trainee-ohjelmaan otetaan opiskeluistaan vasta valmistunut tai valmistumassa oleva henkilö, joka työssäoppimisen ja tehtäväkierron kautta pätevöityy tehtäväänsä Raisiossa. 
  • Oppilaitosyhteistyötä jatkettiin Suomessa mahdollistamalla muun muassa yritysvierailuja, opinnäytetöitä ja harjoittelujaksoja opiskelijoille. 

Henkilöstön tyytyväisyys

Henkilöstökysely toteutetaan Raisiossa joka toinen vuosi, jotta kehittämistoimenpiteille jää riittävästi aikaa. Vuoden 2015 kyselyssä käytettiin samaa rakennetta jo kuudetta kertaa, jotta tulokset olisivat vertailukelpoisia. Kysely tehtiin Suomessa, Isossa-Britanniassa, Tšekissä, Puolassa ja Venäjällä.

Tulokset ovat pysyneet lähes samoina tai heikentyneet hieman kuuden toteutetun kyselyn aikana. Tänä vuonna kyselyssä oli mukana enemmän maita kuin aiemmin. Parhaat tulokset saavutettiin oman työn hallinnan, työn mielekkyyden sekä työn ja vapaa-ajan tasapainon osa-alueilla. Niissä konsernin keski-arvo oli 3,9 asteikolla 1 - 5. Eniten parannettavaa nähtiin muutoksen hallinnassa ja yksikkö- ja osastotasoisessa viestinnässä, joissa keskiarvo oli 3,3. 

Henkilöstökyselyn tulokset käsiteltiin maittain palautepalavereissa ja niiden pohjalta on käynnistetty paikallisia kehittämistoimenpiteitä esimerkiksi tiedottamiseen, perehdyttämiseen ja esimiestyöhön liittyen.

Tulokset

  • Henkilöstön mielipidekyselyn 2015 tulokset käynnistivät useita kehityshankkeita.
  • Kehityskeskustelujen kattavuus nousi kuudella prosenttiyksiköllä 30 prosentista 36 prosenttiin.

Tavoitteet 2016 - 2018

  • Henkilöstötyytyväisyyden parantuminen
  • Jatkuva henkilöstön kehittyminen ja kehityskeskustelujen kattavuus kohti sadan prosentin tavoitetta