Hyppää sisältöön

Kaura

Vastuullinen hankinta

Raaka-aineiden alkuperä ja jäljitettävyys kiinnostavat eri sidosryhmiä ja kuluttajia enenevässä määrin. Raisio käyttää pääasiassa kasvipohjaisia raaka-aineita, jotka hankitaan mahdollisuuksien mukaan tuotantolaitosten läheltä. 

Merkittävänä viljapohjaisten tuotteiden ja eläinten ruokinnan erityisosaajana Raisiolla on halu ja mahdollisuus olla rakentamassa kestävää ruokaketjua. Vastuullisella hankinnalla on merkitystä raaka-aineiden toimitusketjun sosiaalisiin ja ympäristövaikutuksiin. Sillä myös varmistetaan laadukkaat raaka-aineet.

Raaka-ainehankinnan läpinäkyvyys ja jäljitettävyys sekä raaka-aineiden vastuullinen tuotanto ovat olennaisia vastuullisuusnäkökohtia Raisiolle. Raision välipala- ja makeistuotantolaitoksilla on BRC-sertifiointi, joka edellyttää kykyä jäljittää tuotteiden raaka-aineet nopeasti.

Raision hankinnoilla on sosiaalisia ja ympäristövaikutuksia maailmanlaajuisesti. Siksi Raisio käynnisti vuonna 2015 projektin yhtenäistääkseen tavarantoimittajilta edellytettävät eettiset toimintatavat (Supplier Code of Conduct). Vuonna 2015 konsernin käyttämissä eettisissä ohjeissa tavarantoimittajilta edellytettiin muun muassa ympäristövastuuta, kansainvälisten säädösten mukaisia työoloja, lapsi- ja pakkotyövoiman kieltoa sekä syrjinnän vastaisuutta. 

Raisio hankkii vain pienen määrän raaka-aineita, esimerkiksi mausteita, niin kutsutuista riskimaista. Yhtiö vähensi ostoja riskimaista entisestään vuoden 2015 aikana. 

Tärkeimmät raaka-aineet

Raisio käytti tuotteidensa valmistukseen lähes 400 000 000 kiloa raaka-aineita. Kaikki tuotteiden raaka-aineet ovat uusiutuvia. Viljan, rypsin, soijan ja sokerin osuus Raision käyttämistä raaka-aineista oli lähes 90 prosenttia vuonna 2015.

Raision tärkein raaka-aineryhmä on viljat.

Raision tärkein raaka-aineryhmä on viljat, joita käytetään runsaasti niin elintarvikkeissa kuin rehuissa. Suomessa Raisio osti suoraan viljelijöiltä lähes 90 prosenttia käyttämästään viljasta vuonna 2015. Ison-Britannian välipalaliiketoiminnan käyttämä durum-vehnä hankitaan lähinnä Espanjasta. Raisio hankkii viljaa pääasiassa EU-alueelta, jolloin viljan viljelyä säätelevät EU:n ympäristösäännökset.

Muita Raision eniten käyttämiä raaka-aineita ovat rehuissa käytettävät valkuaiskasvit, kuten rypsi ja soija, jota tarvitaan erityisesti kalanrehuissa. Kaikki Raision rehuihin käyttämä soija on ProTerra- tai RTRS-sertifioitua. Maatalousraaka-aineista Raisio käyttää myös sokeria muun muassa makeisissa ja kekseissä.

Lisäksi Raisio on valinnut palmuöljyn ja kaakaon hankinnan erityiseen tarkasteluun, koska niiden tuotantoon liittyvät sosiaaliset ja ympäristöasiat kiinnostavat laajasti. Raisioon omiin brändituotteisiin käytetyn palmuöljyn osuus raaka-aineista on noin yksi prosentti ja kaakaon osuus alle 0,5 prosenttia. 

Kaikki Raision elintarvikkeissa käytettävä palmuöljy on ollut vastuullista vuodesta 2014. Vuonna 2015 Raision elintarvikkeissa käyttämästä palmuöljystä 80 prosenttia oli fyysisestä jäljitettävää (nk. mass balance tai segregated) ja 20 prosenttia Green Palm -sertifioitua. 

Vuoteen 2018 mennessä Raisio siirtyy käyttämään vain UTZ-sertifioitua kaakaota välipalatuotteissaan. Tällä hetkellä Raisio käyttää UTZ-sertifioitua kaakaota joillekin brändipartnereilleen valmistamissaan makeisissa.

Raisio valmistaa tuotteita myös brändipartnereilleen ja vähittäiskaupan private label -merkeille erityisesti makeisliiketoiminnassa ja Ison-Britannian välipalatehtailla. Brändipartenereille raaka-aineet hankitaan partnerien asettamien spesifikaatioiden mukaisesti. Siksi Raision vastuullisuusohjelmassa määritellyt raaka-aineiden sertifiointivaatimukset koskevat vain Raision omia brändituotteita.

Kalanrehuissa käytetään kalaöljyä ja -jauhoa, joiden jäljitettävyys varmistetaan huolellisesti. Raisio ostaa vain kalaöljyä ja -jauhoa, joiden valmistamisessa ei ole käytetty uhanalaisia kalalajeja. Raision Hercules Opti -rehuinnovaation ansiosta osa rehuissa käytettävästä kalaöljystä on korvattu rypsiöljyllä. Kalaöljyn ja -jauhon osuus Raision käyttämistä raaka-aineista oli noin 1,5 prosenttia. 

Keskeistä vuonna 2015

 • Raisio määritteli kriittiset raaka-aineet, joiden hankinnan vastuullisuuteen kiinnitetään erityishuomiota. Kriittisiksi raaka-aineiksi määriteltiin rypsi, soija ja sokeri sekä palmuöljy ja kaakao. Lisäksi tärkeimmän raaka-aineryhmän eli viljojen vastuullista hankintaa jatketaan. 
 • Kaikista raaka-aineista noin viisi prosenttia kuului kansainvälisesti tunnistetun sertifiointijärjestelmän piiriin (esim. GreenPalm, RSPO, ProTerra, UTZ tai Fairtrade). 
 • Suomen toiminnot kartoittivat raaka-aineet, jotka tulevat niin sanotuista riskimaista (http://www.bsci-intl.org/resource/countries-risk-classification). Raaka-aineiden hankintaa siirrettiin pois riskimaista.
 • Raisio aloitti konsernitason vastuullisen hankinnan politiikan työstämisen. Konsernin eri liiketoiminnoissa käytössä olevat tavarantoimittajien eettiset ohjeet (Supplier Code of Conduct) 
 • käytiin läpi. Vuonna 2016 otetaan käyttöön konsernin yhteiset tavarantoimittajien eettiset ohjeet. 
 • Tšekin kahdella makeistehtaalla luovuttiin vaiheittain palmuöljyn käytöstä. Aiemmin tehtailla käytettiin kaikkiaan yhtätoista palmuöljyä sisältävää raaka-ainetta, joille kaikille löydettiin korvaava vaihtoehto.
 • Ison-Britannian makeistehtailla luovuttiin palmuöljyä sisältävistä kuorrutteista ja kiillotteista.

Tavoitteet 2016 - 2018

 • Tärkeimpien raaka-aineiden eli viljojen, rypsin, soijan ja sokerin 100 prosenttinen vastuullinen hankinta
 • Tavarantoimittajien eettisten ohjeiden (Supplier Code of Conduct) noudattamista edellytetään kaikilta toimittajilta.
 • Tavarantoimittajat vastaavat itsearviointikyselyyn (Supplier Self-Assessment Questionnaire) vähintään joka kolmas vuosi.
 • Jatkamme Proterra- tai RTRS-sertifioidun soijan hankintaa.
 • Käytämme GMO-vapaita raaka-aineita.
 • Käytämme vain vastuullista palmuöljyä. Elintarvikkeissa käytettävä palmuöljyn vastuullisuutta parannetaan siirtymällä fyysisesti jäljitettävään palmuöljyyn.
 • Käytämme vain UTZ-sertifioitua kaakaota välipalatuotteissamme.
 • Brändit-yksikkö kokonaisuudessaan Sedex-järjestelmän jäseniä. 
 • Raaka-ainehankintojen vähentäminen riskimaista.