Hyppää sisältöön

Vastuullisuuden johtamismalli

Vastuullisuuden edistäminen kuuluu jokaisen raisiolaisen työhön. Raision visio ja strategia ohjaavat Raision vastuullisuustyötä ja sen painopisteet määritellään olennaisuusarviossa. Vastuullista toimintamallia määrittelevät konsernitason linjaukset:

Laatu-, ympäristö-, terveys- ja turvallisuuspolitiikka (QEHS)

Eettiset periaatteet

Linjaus ihmisoikeuksista ja tasa-arvosta 

Linjaus palkitsemisesta

Linjaus osaamisesta

Konsernin vastuullisuusohjelma on johtamisen käytännön työkalu, joka ohjaa keskittymään olennaisiin teemoihin sekä asettaa mittarit ja tavoitteet työn seurannalle.

Roolit ja vastuut

Hallitus Valvoo vastuullisuuden toteutumista ja vahvistaa olennaiset teemat.
Konsernin johtoryhmä Johtaa vastuullisuustyötä. Vahvistaa vastuullisuustavoitteet. Käsittelee vastuullisuusohjelman etenemistä ja olennaisuusarviota vähintään kerran vuodessa.
Liiketoiminnot Yritysvastuun käytännön toimenpiteiden organisointi ja toteutus.
Vastuullisuuden ohjausryhmä Kehittää konsernin vastuullisuutta ohjaavia periaatteita ja asettaa tavoitteet vastuullisuustyölle.
Vastuullisuustyöryhmä Konsernin vastuullisuusasioiden edistäminen, käytännön toimenpiteiden koordinointi, sisäinen konsultointi ja tukeminen tavoitteiden toteuttamisessa ja viestintä. Vastuullisuusryhmä raportoi ohjausryhmälle.