Hyppää sisältöön

Työturvallisuus ja tapaturmien vähentäminen

Raisio-konserni on turvallinen ja viihtyisä työpaikka työntekijöilleen. Henkilöstön koulutuksella ja turvallisten työolosuhteiden kehittämisellä työtapaturmien määrä pienentyi yli 30 prosenttia vuonna 2015.

Vuonna 2015 Raision työntekijöiden työtapaturmien määrä ja taajuus laskivat merkittävästi vuoden 2014 korkeista lukemista. Työtapaturmien määrät olivat nousseet vuoden 2014 alkupuolella tehtailla, joihin siirrettiin tuotantoja lopetetuista yksiköistä. 
Raisio tekee vuosittain toimintasuunnitelmat työympäristön turvallisuuden parantamiseksi. Raision kaikissa yksiköissä on työturvallisuusorganisaatiot, työsuojelutarkastuksia ja -kierroksia tehdään säännöllisesti ja jokainen työtapaturma tutkitaan.

Keskeistä vuonna 2015

  • Suomessa työturvallisuus pysyi hyvällä tasolla. Raisiolla on selvästi Suomen elintarvikealan keskiarvoa vähemmän työtapaturmia ja sairauspoissaoloja. 
  • Ison-Britannian Välipalat-liiketoiminnassa työturvallisuutta parannettiin uusituilla työturvallisuuspolitiikalla ja -säännöillä, koulutuksilla ja henkilöstön sitouttamisella läheltä piti -tilanteiden raportointiin. 
  • Tšekissä työtapaturmien määrä pysyi alhaisella tasolla. Tšekin tehtailla on käytössä sertifioitu työturvallisuusjärjestelmä OHSAS. 

Tulokset

  • Työtapaturmien määrä laski merkittävästi. Vuonna 2015 tapaturmia oli 199, kun niitä vuonna 2014 oli 290. Tapaturmia miljoonaa työtuntia kohden oli 66 (2014: 93).
  • Sairauspoissaolojen määrä laski hieman.

Tavoitteet 2016 - 2018

  • Työtapaturmatiheyden jatkuva laskeminen 
  • Sairauspoissaolojen jatkuva pieneneminen

Raisiolla on Suomen elintarvikealan keskiarvoa vähemmän työtapaturmia ja sairauspoissaoloja.